👷‍ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internet verdwijnen.👋
Hoe lid worden -  knfom

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Hoe lid worden

Hoe lid worden van onze vereniging

Gewezen militairen van de Krijgsmacht en sympathisanten kunnen lid worden van onze vereniging KFOM de Koninklijke Federatie van Oprustgestelde Militairen kring beide Vlaanderen.

Het jaarlijks lidgeld van € 10,00 dient gestort te worden op de rekening BE20-9792-2438-5556 van KFOM beide Vlaanderen  tav :

Johan Verplancke

Lindemeers, 22

8730   OEDELEM

Met de vermelding : ‘Nieuw lid’.

Het lidmaatschap loopt van 01 januari tot 31 december.

Het Bestuur beslist, in de eerstvolgende vergadering, over de aanvraag tot toetreding van een nieuw lid.

De inlichtingen hieronder vermeld kunnen per brief of per e-mail worden overgemaakt aan het Secretariaat en/of Penningmeester op volgende e-mail adressen :hoppe.werner@telenet.be of verplancke.johan2@telenet.be.

            Volledige Naam :

Volledig Adres :

E-mail :

Tel en/of GSM :

Geboortedatum :

Datum pensionering :

Naam Partner :

Naam van het introducerend lid van de KFOM :