👷‍ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internet verdwijnen.👋
Activiteiten in Oost-Vlaanderen in 2020 -  knfom

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Plechtigheden 2020 in Oost Vlaanderen

ACTIVITEITEN 2020 in Oost-Vlaanderen

Mei

WORDT AFGELAST WEGENS CORONA

Zaterdag 03 Mei 20 : om 14.00 uur

  • 14.00 uur : plechtigheid met herdenking van de gesneuvelde soldaten 18 daagse veldtocht 1940 Grenadiers – Karabiniers – 7de Jagers te Voet aan het Monument van de Karabiniers, aan de (Ravershootbrug) Gps : Raverschoot 14,te 9991 Adegem.
  • Vervolgens begeven we ons naar de Windvang voor de huldiging aan het Veldkruis van wijlen Adjudant Lagasse de Locht, met bloemenhulde.
  • Vervolgens begeven we ons naar de Windvang voor de huldiging aan het Veldkruis van wijlen Adjudant Lagasse de Locht, met bloemenhulde.
  • Om 14.45 uur Verzamelen wij aan het Cultureel Centrum “Den Hoogen Pad“ Adegem-Dorp 16B, 9991 Maldegem/Adegem.
  • Daarna gaan we stoetsgewijze naar de gedenkstenen van de KARABINIERS en de 7de JAGERS te VOET aan de kerk, alhier geplaatst ter nagedachtenis voor de Gesneuvelden uit vermelde eenheden tijdens de achttien daagse veldtocht in mei 1940.
  • Vervolgens begeven wij ons naar het monument der "Grenadiers".
  • Na de plechtigheid wordt er een receptie aangeboden door het gemeentebestuur van Maldegem en tekenen van het Gulden boek in de basisschool “De Papaver”. (ingang achter de kerk).
  • Hopend op uw deelneming, met hartelijke grenadiersgroeten.
  • De personen of verenigingen die bloemen wensen neer te leggen gelieve tegen 1 mei te laten weten aan de Voorzitter Roeygens Gaston Bogaardestraat 78 -9980 Maldegem, GSM 0479/262387 tel 050/704495 e-mail : gaston.roeygens@telenet.be  .Secretariaat: Meire Rita, Bogaardestraat 8 te 9990 Maldegem, GSM 0474/563592 tel 050/704495.

Zaterdag 14 Mei 20 : om 19.30 uur

Galaconcert met de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen en zangers Belle Perez georganiwseerd door het Provincie Commando Oost-Vlaanderen.

Kaarten :              Je kunt ons bereiken per telefoon of e-mail.
                              Tel: +32 (0)2 442 73 30 
E-mail: 
PROVOVL-Srt@mil.be

September

08 en 13 Sep  2020 :

Vliegveld Ursel (Knesselare) Sportief evenement  (gelijkaardig aan de editie in 2019).

Deze plechtigheden worden georganiseerd door de Stad Gent en het Provinciecommando Oost-Vlaanderen.

Tel: +32 (0)2 442 73 30
E-mail: PROVOVL-Srt@mil.be

http://www.provinciecommando-oost-vlaanderen.be/

www.facebook.com/MilComdoProvOVl

ONDER VOORBEHOUD